Bị phạt chạy bộ vì đi học muộn, nam sinh Indonesia tử vong

Fanly Lahingide. Ảnh: AO.
Fanly Lahingide. Ảnh: AO.
Fanly Lahingide. Ảnh: AO.
Lên top