Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bị phản đối vì bắt nữ nhân viên phải đeo phù hiệu báo khi “đến tháng”

Mẫu phù hiệu vẽ một nhân vật truyện tranh manga có tên là Seiri Chan- tạm dịch là “Quý cô Đến tháng”.
Mẫu phù hiệu vẽ một nhân vật truyện tranh manga có tên là Seiri Chan- tạm dịch là “Quý cô Đến tháng”.
Mẫu phù hiệu vẽ một nhân vật truyện tranh manga có tên là Seiri Chan- tạm dịch là “Quý cô Đến tháng”.
Lên top