Bị phản đối vì bắt nữ nhân viên phải đeo phù hiệu báo khi “đến tháng”

Mẫu phù hiệu vẽ một nhân vật truyện tranh manga có tên là Seiri Chan- tạm dịch là “Quý cô Đến tháng”.
Mẫu phù hiệu vẽ một nhân vật truyện tranh manga có tên là Seiri Chan- tạm dịch là “Quý cô Đến tháng”.
Mẫu phù hiệu vẽ một nhân vật truyện tranh manga có tên là Seiri Chan- tạm dịch là “Quý cô Đến tháng”.
Lên top