Bí mật xảy ra trong một phần triệu giây đầu tiên của vụ nổ Big Bang

Mô phỏng vụ nổ Big Bang. Ảnh: Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA / Phòng thí nghiệm CI
Mô phỏng vụ nổ Big Bang. Ảnh: Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA / Phòng thí nghiệm CI
Mô phỏng vụ nổ Big Bang. Ảnh: Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA / Phòng thí nghiệm CI
Lên top