Bí mật đằng sau thành công đẩy lùi đại dịch COVID-19 của Việt Nam

Một nhà quan sát cho hay, việc áp dụng đeo khẩu trang rộng rãi trong cộng đồng đã đóng vai trò quan trọng giúp Việt Nam đẩy lùi thành công đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Một nhà quan sát cho hay, việc áp dụng đeo khẩu trang rộng rãi trong cộng đồng đã đóng vai trò quan trọng giúp Việt Nam đẩy lùi thành công đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Một nhà quan sát cho hay, việc áp dụng đeo khẩu trang rộng rãi trong cộng đồng đã đóng vai trò quan trọng giúp Việt Nam đẩy lùi thành công đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top