Bị lừa hơn 10 tỉ, cô gái Trung Quốc coi là chuyện bình thường

Cô gái Trung Quốc bị lừa hơn 10 tỷ vẫn coi là chuyện bình thường và từ chối hợp tác với cảnh sát. Ảnh minh họa
Cô gái Trung Quốc bị lừa hơn 10 tỷ vẫn coi là chuyện bình thường và từ chối hợp tác với cảnh sát. Ảnh minh họa
Cô gái Trung Quốc bị lừa hơn 10 tỷ vẫn coi là chuyện bình thường và từ chối hợp tác với cảnh sát. Ảnh minh họa
Lên top