Bị lây COVID-19 từ ổ dịch Thư Lan, Trung Quốc phong tỏa thêm một thành phố

Trung Quốc phong tỏa thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, chỉ vài ngày sau khi Thư Lan bị phong tỏa. Ảnh: AFP.
Trung Quốc phong tỏa thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, chỉ vài ngày sau khi Thư Lan bị phong tỏa. Ảnh: AFP.
Trung Quốc phong tỏa thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, chỉ vài ngày sau khi Thư Lan bị phong tỏa. Ảnh: AFP.
Lên top