Bị lạm dụng, bạo hành: Viễn cảnh đen tối của dân di cư cập bến Libya

Danayt, cô bé 18 tuổi đến từ Eritrea, kể lại câu chuyện bị tra tấn và cưỡng hiếp. Ảnh: CNN
Danayt, cô bé 18 tuổi đến từ Eritrea, kể lại câu chuyện bị tra tấn và cưỡng hiếp. Ảnh: CNN
Danayt, cô bé 18 tuổi đến từ Eritrea, kể lại câu chuyện bị tra tấn và cưỡng hiếp. Ảnh: CNN
Lên top