Bi kịch của những cô gái bị bán vào nhà chứa ở Bangladesh

Gái bán hoa chờ khách ở nhà thổ Jessore. Ảnh: Guardian.
Gái bán hoa chờ khách ở nhà thổ Jessore. Ảnh: Guardian.
Gái bán hoa chờ khách ở nhà thổ Jessore. Ảnh: Guardian.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top