Bi hài tình huống phát sinh do đóng cửa trường học ở Nhật Bản

Các học sinh tiểu học ở Hokkaido. Trường học đóng cửa khiến các y tá phải lựa chọn giữa đi làm hay ở nhà trông con. Ảnh: Reuters
Các học sinh tiểu học ở Hokkaido. Trường học đóng cửa khiến các y tá phải lựa chọn giữa đi làm hay ở nhà trông con. Ảnh: Reuters
Các học sinh tiểu học ở Hokkaido. Trường học đóng cửa khiến các y tá phải lựa chọn giữa đi làm hay ở nhà trông con. Ảnh: Reuters
Lên top