Bi hài thưởng tết bằng búa, lịch cũ...

Cây búa được trao là phần thưởng cuối năm để khuyến khích nhân viên đối diện với khó khăn ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: CGTN.
Cây búa được trao là phần thưởng cuối năm để khuyến khích nhân viên đối diện với khó khăn ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: CGTN.
Cây búa được trao là phần thưởng cuối năm để khuyến khích nhân viên đối diện với khó khăn ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: CGTN.
Lên top