Bị cờ lê từ tầng 8 rơi trúng đầu, người đàn ông Trung Quốc sống sót thần kì

Bị cờ lê từ tầng 8 tòa nhà rơi trúng đầu, người đàn ông may mắn sống sót. Ảnh: Daily Mail
Bị cờ lê từ tầng 8 tòa nhà rơi trúng đầu, người đàn ông may mắn sống sót. Ảnh: Daily Mail
Bị cờ lê từ tầng 8 tòa nhà rơi trúng đầu, người đàn ông may mắn sống sót. Ảnh: Daily Mail
Lên top