Bhutan dạy chúng ta điều gì về hạnh phúc?

Những người phụ nữ Bhutan tham gia một lễ hội. Ảnh: ST.
Những người phụ nữ Bhutan tham gia một lễ hội. Ảnh: ST.
Những người phụ nữ Bhutan tham gia một lễ hội. Ảnh: ST.
Lên top