Bệnh viện Đức nhận thấy dấu hiệu lạc quan đầu tiên về dịch COVID-19

Cảnh sát tuần tra trên con đường ở thành phố Hamburg, Đức trong bối cảnh làn sóng COVID-19 lần 3 ở nước này. Ảnh: AFP
Cảnh sát tuần tra trên con đường ở thành phố Hamburg, Đức trong bối cảnh làn sóng COVID-19 lần 3 ở nước này. Ảnh: AFP
Cảnh sát tuần tra trên con đường ở thành phố Hamburg, Đức trong bối cảnh làn sóng COVID-19 lần 3 ở nước này. Ảnh: AFP
Lên top