Bệnh viện đối phó dịch Corona hoàn thiện trong 48 giờ ở Trung Quốc mở cửa

Lên top