Bệnh viện 5 tầng cháy lớn, bệnh nhân lũ lượt sơ tán khẩn

Hiện trường vụ cháy tại bệnh viện 5 tầng ở Ấn Độ. Ảnh: AP.
Hiện trường vụ cháy tại bệnh viện 5 tầng ở Ấn Độ. Ảnh: AP.
Hiện trường vụ cháy tại bệnh viện 5 tầng ở Ấn Độ. Ảnh: AP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top