Bệnh nhân tim chia sẻ trải nghiệm kỳ lạ khi chết lâm sàng

Cuộc sống sau khi chết vẫn là một bí ẩn lớn đối với các nhà khoa học. Ảnh: AFP
Cuộc sống sau khi chết vẫn là một bí ẩn lớn đối với các nhà khoa học. Ảnh: AFP
Cuộc sống sau khi chết vẫn là một bí ẩn lớn đối với các nhà khoa học. Ảnh: AFP
Lên top