Bệnh nhân thứ 3 trên thế giới chữa khỏi HIV bằng phương pháp mới?

Bệnh nhân thứ 3 trên thế giới chữa khỏi HIV. Ảnh: NBC.
Bệnh nhân thứ 3 trên thế giới chữa khỏi HIV. Ảnh: NBC.
Bệnh nhân thứ 3 trên thế giới chữa khỏi HIV. Ảnh: NBC.
Lên top