Bệnh nhân "siêu lây nhiễm" Ấn Độ khiến 15.000 người bị cách ly

Hàng chục ngôi làng Ấn Độ bị cách ly nghiêm ngặt vì bệnh nhân siêu lây nhiễm. Ảnh: AFP.
Hàng chục ngôi làng Ấn Độ bị cách ly nghiêm ngặt vì bệnh nhân siêu lây nhiễm. Ảnh: AFP.
Hàng chục ngôi làng Ấn Độ bị cách ly nghiêm ngặt vì bệnh nhân siêu lây nhiễm. Ảnh: AFP.
Lên top