Bệnh nhân HIV đầu tiên được chữa khỏi đã qua đời

Timothy Ray Brown hay "bệnh nhân Berlin", là bệnh nhân HIV đầu tiên được chữa khỏi năm 2008. Ảnh: Reuters.
Timothy Ray Brown hay "bệnh nhân Berlin", là bệnh nhân HIV đầu tiên được chữa khỏi năm 2008. Ảnh: Reuters.
Timothy Ray Brown hay "bệnh nhân Berlin", là bệnh nhân HIV đầu tiên được chữa khỏi năm 2008. Ảnh: Reuters.
Lên top