Bệnh nhân được tuyên bố đã chết vì COVID-19 "sống lại" sau 3 tuần

Lên top