Bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán tử vong sau 5 ngày xuất viện

Nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ di chuyển bệnh nhân tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: Graphic.
Nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ di chuyển bệnh nhân tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: Graphic.
Nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ di chuyển bệnh nhân tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: Graphic.
Lên top