Bệnh nhân COVID-19 sinh con khi hôn mê, hai mẹ con chiến thắng bệnh tật

Con trai cô Diana Angola - bé Jefferson được sinh sớm 14 tuần nhưng sức khỏe sau đó đã có tiến triển tốt. Ảnh: AFP
Con trai cô Diana Angola - bé Jefferson được sinh sớm 14 tuần nhưng sức khỏe sau đó đã có tiến triển tốt. Ảnh: AFP
Con trai cô Diana Angola - bé Jefferson được sinh sớm 14 tuần nhưng sức khỏe sau đó đã có tiến triển tốt. Ảnh: AFP
Lên top