Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên bị điếc vĩnh viễn do biến chứng

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trên thế giới bị điếc vĩnh viễn do biến chứng. Ảnh: AFP
Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trên thế giới bị điếc vĩnh viễn do biến chứng. Ảnh: AFP
Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trên thế giới bị điếc vĩnh viễn do biến chứng. Ảnh: AFP
Lên top