Bệnh lạ tiếp tục tấn công nhân viên ngoại giao Mỹ ở Cuba

Thêm một nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba mắc bệnh lạ. Ảnh: AFP.
Thêm một nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba mắc bệnh lạ. Ảnh: AFP.
Thêm một nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba mắc bệnh lạ. Ảnh: AFP.
Lên top