Bên trong "siêu nghĩa trang chưa từng có" dưới lòng đất của Israel

Nghĩa trang ngầm ở Israel có sức chứa 23.000 ngôi mộ. Ảnh: Alamy
Nghĩa trang ngầm ở Israel có sức chứa 23.000 ngôi mộ. Ảnh: Alamy
Nghĩa trang ngầm ở Israel có sức chứa 23.000 ngôi mộ. Ảnh: Alamy
Lên top