Bên trong lễ hội Halloween ở Nhà Trắng

Nhà Trắng được trang hoàng cho dịp Halloween 2019. Ảnh: Reuters
Nhà Trắng được trang hoàng cho dịp Halloween 2019. Ảnh: Reuters
Nhà Trắng được trang hoàng cho dịp Halloween 2019. Ảnh: Reuters
Lên top