Belarus tạm đóng đường ống dẫn dầu từ Nga tới EU

Thợ hàn sửa chữa một phần của đường ống dẫn dầu bên ngoài làng Romanovka, cách thủ đô Minsk của Belarus khoảng 230km. Ảnh: Sputnik
Thợ hàn sửa chữa một phần của đường ống dẫn dầu bên ngoài làng Romanovka, cách thủ đô Minsk của Belarus khoảng 230km. Ảnh: Sputnik
Thợ hàn sửa chữa một phần của đường ống dẫn dầu bên ngoài làng Romanovka, cách thủ đô Minsk của Belarus khoảng 230km. Ảnh: Sputnik
Lên top