Belarus: Biểu tình tiếp diễn, Tổng thống lại cầm súng trước tư dinh

Tổng thống Belarus cầm súng trường trước tư dinh khi biểu tình vẫn tiếp diễn. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Belarus cầm súng trường trước tư dinh khi biểu tình vẫn tiếp diễn. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Belarus cầm súng trường trước tư dinh khi biểu tình vẫn tiếp diễn. Ảnh: Sputnik
Lên top