Bé gái Việt Nam vẽ tranh chống COVID-19 lên báo quốc tế

Nguyễn Đới Chung Anh, 10 tuổi, đứng cạnh bức vẽ của mình tại nhà riêng ở Hà Nội. Ảnh: Reuters
Nguyễn Đới Chung Anh, 10 tuổi, đứng cạnh bức vẽ của mình tại nhà riêng ở Hà Nội. Ảnh: Reuters
Nguyễn Đới Chung Anh, 10 tuổi, đứng cạnh bức vẽ của mình tại nhà riêng ở Hà Nội. Ảnh: Reuters
Lên top