Bê bối gian lận tuyển sinh đại học Mỹ chưa dừng lại ở 33 phụ huynh

Lori Loughlin - một phụ huynh có liên quan tới bê bối tuyển sinh đại học ở Mỹ ra tòa. Ảnh: Getty.
Lori Loughlin - một phụ huynh có liên quan tới bê bối tuyển sinh đại học ở Mỹ ra tòa. Ảnh: Getty.
Lori Loughlin - một phụ huynh có liên quan tới bê bối tuyển sinh đại học ở Mỹ ra tòa. Ảnh: Getty.
Lên top