Bầy khỉ tấn công nhân viên y tế giật mẫu máu bệnh nhân COVID-19

Một bầy khỉ hoang đang ăn hoa quả trên đường. Ảnh: AFP.
Một bầy khỉ hoang đang ăn hoa quả trên đường. Ảnh: AFP.
Một bầy khỉ hoang đang ăn hoa quả trên đường. Ảnh: AFP.
Lên top