Bầu cử Tổng thống Mỹ: Dẫu khó vẫn quyết cố

Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden còn 3 tuần để vận động cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden còn 3 tuần để vận động cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden còn 3 tuần để vận động cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Lên top