Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 qua 10 con số ấn tượng

Ông Joe Biden đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và trở thành Tổng thống đắc cử. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và trở thành Tổng thống đắc cử. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và trở thành Tổng thống đắc cử. Ảnh: AFP
Lên top