Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Phức tạp, khó lường

2 ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP
2 ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP
2 ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Lên top