Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump nhận đề cử của đảng Cộng hòa

Ông Donald Trump chính thức nhận đề cử của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: Getty.
Ông Donald Trump chính thức nhận đề cử của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: Getty.
Ông Donald Trump chính thức nhận đề cử của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: Getty.
Lên top