Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Nước Mỹ hướng về đâu?

2 ứng viên tổng thống Mỹ 2020: Đương kim Tổng thống Donald Trump (trái) và cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
2 ứng viên tổng thống Mỹ 2020: Đương kim Tổng thống Donald Trump (trái) và cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
2 ứng viên tổng thống Mỹ 2020: Đương kim Tổng thống Donald Trump (trái) và cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top