Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Khó đoán định kết thúc

Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 31.10.2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 31.10.2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 31.10.2020. Ảnh: AFP
Lên top