Bầu cử Thượng viện ở Georgia: Ứng viên Dân chủ tuyên bố thắng lợi sớm

Ứng viên Đảng Dân chủ Warnock tuyên bố thắng lợi sớm trong cập nhật bầu cử Thượng viện ở Georgia mới nhất ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Ứng viên Đảng Dân chủ Warnock tuyên bố thắng lợi sớm trong cập nhật bầu cử Thượng viện ở Georgia mới nhất ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Ứng viên Đảng Dân chủ Warnock tuyên bố thắng lợi sớm trong cập nhật bầu cử Thượng viện ở Georgia mới nhất ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Lên top