Bầu cử Thượng viện ở Georgia: Ứng viên Dân chủ sẽ làm nên lịch sử?

Raphael Warnock, ứng viên đảng Dân chủ bang Georgia tranh cử ghế thượng nghị sĩ Mỹ. Ảnh: AFP
Raphael Warnock, ứng viên đảng Dân chủ bang Georgia tranh cử ghế thượng nghị sĩ Mỹ. Ảnh: AFP
Raphael Warnock, ứng viên đảng Dân chủ bang Georgia tranh cử ghế thượng nghị sĩ Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top