Bầu cử Thượng viện ở Georgia: Ông Biden, bà Harris nỗ lực vận động giờ chót

Ông Joe Biden trong cuộc vận động bầu cử Thượng viện ở Georgia. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden trong cuộc vận động bầu cử Thượng viện ở Georgia. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden trong cuộc vận động bầu cử Thượng viện ở Georgia. Ảnh: AFP.
Lên top