Bầu cử ở Georgia: Nhóm ông Biden hỗ trợ tài chính cho ứng viên Dân chủ

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden đều có lịch trình đến Georgia trong ngày 4.1, một ngày trước cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ ở bang này. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden đều có lịch trình đến Georgia trong ngày 4.1, một ngày trước cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ ở bang này. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden đều có lịch trình đến Georgia trong ngày 4.1, một ngày trước cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ ở bang này. Ảnh: AFP.
Lên top