Bầu cử New Zealand: Bà Ardern nắm chắc phần thắng vang dội cho nhiệm kỳ 2

Bầu cử New Zealand 2020: Lãnh đạo đảng Quốc gia Judith Collins (trái) và Thủ tướng Jacinda Ardern. Ảnh: Getty.
Bầu cử New Zealand 2020: Lãnh đạo đảng Quốc gia Judith Collins (trái) và Thủ tướng Jacinda Ardern. Ảnh: Getty.
Bầu cử New Zealand 2020: Lãnh đạo đảng Quốc gia Judith Collins (trái) và Thủ tướng Jacinda Ardern. Ảnh: Getty.
Lên top