Bầu cử Mỹ: Vợ cố Thượng nghị sĩ John McCain ủng hộ ông Joe Biden

Bà Cindy McCain - vợ cố Thượng nghị sĩ John McCain. Ảnh: AP.
Bà Cindy McCain - vợ cố Thượng nghị sĩ John McCain. Ảnh: AP.
Bà Cindy McCain - vợ cố Thượng nghị sĩ John McCain. Ảnh: AP.
Lên top