Bầu cử Mỹ: Tranh luận ông Trump - Biden lần tới có thể đổi quy tắc

Tổng thống Donald Trump (trái) và ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên hôm 29.9. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump (trái) và ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên hôm 29.9. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump (trái) và ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên hôm 29.9. Ảnh: AFP.
Lên top