Bầu cử Mỹ: Tranh chấp kết quả bầu cử sẽ diễn ra như thế nào

Cuộc bầu cử Mỹ 2020 diễn ra với nhiều bất ngờ, kịch tính. Ảnh: Văn Thắng/AFP
Cuộc bầu cử Mỹ 2020 diễn ra với nhiều bất ngờ, kịch tính. Ảnh: Văn Thắng/AFP
Cuộc bầu cử Mỹ 2020 diễn ra với nhiều bất ngờ, kịch tính. Ảnh: Văn Thắng/AFP
Lên top