Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump đùa sẽ nắm quyền thêm 12 năm nữa

Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực giành sự ủng hộ của cử tri người Mỹ gốc Phi trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 khi công bố kế hoạch bạch kim cho người da màu. Ảnh: Getty.
Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực giành sự ủng hộ của cử tri người Mỹ gốc Phi trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 khi công bố kế hoạch bạch kim cho người da màu. Ảnh: Getty.
Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực giành sự ủng hộ của cử tri người Mỹ gốc Phi trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 khi công bố kế hoạch bạch kim cho người da màu. Ảnh: Getty.
Lên top