Bầu cử Mỹ: Tình hình kiểm phiếu lại ở bang Georgia

Các nhân viên của ủy ban bầu cử Georgia đang kiểm đếm phiếu. Ảnh: AFP
Các nhân viên của ủy ban bầu cử Georgia đang kiểm đếm phiếu. Ảnh: AFP
Các nhân viên của ủy ban bầu cử Georgia đang kiểm đếm phiếu. Ảnh: AFP
Lên top