Bầu cử Mỹ: Tin mừng cho Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử cuộc bầu cử Mỹ 2020 hôm 28.8 ở Londonderry, New Hampshire, Mỹ. Ảnh: AP.
Tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử cuộc bầu cử Mỹ 2020 hôm 28.8 ở Londonderry, New Hampshire, Mỹ. Ảnh: AP.
Tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử cuộc bầu cử Mỹ 2020 hôm 28.8 ở Londonderry, New Hampshire, Mỹ. Ảnh: AP.
Lên top