Bầu cử Mỹ: Tìm ra thủ phạm vứt phiếu bầu cho ông Trump vào thùng rác

FBI vào cuộc điều tra sau khi 9 phiếu bầu trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 bị vứt vào thùng rác, trong đó có 9 phiếu bầu cho ông Donald Trump. Ảnh: AP.
FBI vào cuộc điều tra sau khi 9 phiếu bầu trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 bị vứt vào thùng rác, trong đó có 9 phiếu bầu cho ông Donald Trump. Ảnh: AP.
FBI vào cuộc điều tra sau khi 9 phiếu bầu trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 bị vứt vào thùng rác, trong đó có 9 phiếu bầu cho ông Donald Trump. Ảnh: AP.
Lên top