Bầu cử Mỹ: Tiết lộ vấn đề cử tri quan tâm nhất khi lựa chọn Tổng thống

Thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy, 1/3 số cử tri Mỹ được hỏi quan tâm đến vấn đề kinh tế khi họ lựa chọn Tổng thống. Ảnh: Văn Thắng/AFP
Thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy, 1/3 số cử tri Mỹ được hỏi quan tâm đến vấn đề kinh tế khi họ lựa chọn Tổng thống. Ảnh: Văn Thắng/AFP
Thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy, 1/3 số cử tri Mỹ được hỏi quan tâm đến vấn đề kinh tế khi họ lựa chọn Tổng thống. Ảnh: Văn Thắng/AFP
Lên top